Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Lưu ý:
 • Khi khách hàng triển khai mua mới phần mềm hoặc cập nhật phần mềm từ năm thứ 2 sẽ được bảo hành 12 tháng, tính từ tháng nhận giấy phép sử dụng hoặc đã trả chi phí gói cập nhật phần mềm, trong thời gian bảo hành khách hàng được:
  – Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
  – Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
  – Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
  – Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
  – Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
 • Báo giá có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
MISA Bamboo.NET 2020
MISA Bamboo.NET 2020