Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
MISA Bamboo.NET 2020
 • MISA Bamboo.NET 2020
  Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm.
  12.000.000đ /BỘ

 • Phí trễ hạn cập nhật phần mềm MISA Bamboo.NET 2020
  Áp dụng đối với khách hàng thực hiện gia hạn quá thời hạn bảo hành hoặc quá thời gian đã trả phí cập nhật trước đó, ngoài việc trả phí cập nhật hàng năm phần mềm MISA Bamboo.NET sẽ phải trả thêm phí trễ hạn này. Tổng gói phí cập nhật và phí trễ hạn không quá giá bán mới.
  300.000đ ĐƠN VỊ/NĂM

 • Phí cập nhật hàng năm
  Áp dụng với khách hàng đã mua phần mềm kế toán xã/ phường muốn được cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm sau thời gian bảo hành với điều kiện khách hàng đăng ký sử dụng gói phí cập nhật phần mềm hàng năm trước khi hết hạn bảo hành.
  3.600.000đ ĐƠN VỊ/NĂM

 • Đạo tạo tập trung
  Đào tạo tập trung tại địa phương trong 2 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
  2.000.000đ ĐƠN VỊ/KHÓA

 • Triển khai trực tiếp tại đơn vị
  Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. (*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
  4.000.000đ ĐƠN VỊ/KHÓA

 • Thay đổi GPSD
  Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD.
  950.000đ ĐƠN VỊ/KHÓA

 • Đào tạo tập trung nghiệp vụ chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã mới theo Thông tư 70/2019/TT/BTC
  Đào tạo tập trung tại địa phương trong 1 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
  1.000.000đ ĐƠN VỊ/KHÓA

Lưu ý:
 • Khách hàng sẽ được nhận giấy phép sử dụng (GPSD) và bộ cài đặt phần mềm qua email.
 • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên Quý khách không phải trả thêm tiền thuế GTGT.
 • Khi khách hàng mua mới hoặc mua gói phí cập nhật hàng năm sẽ được bảo hành 12 tháng. Trong thời gian bảo hành khách hàng sẽ được cập nhật phiên bản mới MIỄN PHÍ.
 • Thời gian bảo hành là 12 tháng được tính từ tháng nhận giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 (đã trả phí mua mới).
 • Trước khi hết hạn bảo hành hoặc trước khi hết hạn gói phí cập nhật hàng năm, khách hàng nên mua gói phí cập nhật hàng năm để luôn được cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới nhất của phần mềm.
 • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
MISA Bamboo.NET 2020
MISA Bamboo.NET 2020